Thái độ trung thực trong bán hàng

Thái độ trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm. Trong bài viết này, Saleshelp.vn sẽ giúp bạn hiểu được biểu hiện hành vi ở các mức độ trung thực Thái độ trung thực Mức độ 1 […]

Kỹ năng đào tạo trong bán hàng

Kỹ năng đào tạo là khả năng truyền đạt kỹ năng, kiến thức cho người khác. Trong bài viết này, Saleshelp.vn sẽ giúp bạn hiểu được biểu hiện hành vi ở các mức độ Kỹ năng đào tạo. Mức độ 1: Kỹ năng đào tạo KÉM Ở mức độ này, cá nhân chỉ vận dụng […]

Năng lực giải trình trong bán hàng

Năng lực giải trình là khả năng đạt hiệu quả cao trong việc cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, công vụ hay những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cá nhân khi được yêu cầu. Trong bài viết này, Saleshelp.vn sẽ giúp bạn hiểu được […]

Kỹ năng tự học tự trau dồi trong bán hàng

Kỹ năng tự học, tự trau dồi là khả năng tự xác định được các điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó tìm cách khắc phục điểm yếu và phát triển thế mạnh để tự nâng cao hiệu suất làm việc của cá nhân và tổ chức. Trong bài viết này, Saleshelp.vn […]

Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm trong bán hàng

Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm là khả năng tạo lập nền tảng, dẫn dắt và hỗ trợ một nhóm để đạt được hiệu quả công việc. Trong bài viết này, Saleshelp.vn sẽ giúp bạn hiểu được biểu hiện hành vi ở các mức độ kỹ năng xây dựng và phát triển […]

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT

Kỹ năng quản trị xung đột là khả năng phát hiện, giải quyết, ngăn chặn hoặc tận dụng xung đột. Biểu hiện hành vi ở các mức độ kỹ năng quản trị xung đột Mức độ 1 – Mức độ kém  Ở mức độ này, cá nhân chỉ vận dụng được năng lực trong những […]

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là khả năng sử dụng phương tiện ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt suy nghĩ, ý kiến, cảm nhận một cách rõ ràng và thuyết phục; đồng thời thúc đẩy được giao tiếp hai chiều. Biểu hiện hành vi ở các mức độ kỹ năng giao […]

Hiểu về vị trí Quản lý cửa hàng

Quản lý cửa hàng là người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của toàn cửa hàng và các nhân viên làm việc tại cửa hàng, nhằm đảm bảo doanh số và không ngừng gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Các công việc chính của nhân viên quản lý cửa hàng Quản lý […]

Hiểu về vị trí Nhân viên Quản lý đơn hàng

Merchandiser (hay Nhân viên Quản lý đơn hàng) là người chịu trách nhiệm chính về đơn đặt hàng của khách, đảm bảo cho hàng đạt chất lượng tốt nhất từ khâu nguyên liệu đến khi ra thành phẩm và giao cho khách hàng. Các công việc chính của vị trí nhân viên quản lý đơn […]