Bán hàng bằng Facebook

bán hàng bằng Facebook

Trọn bộ tài liệu hướng dẩn kỹ thuật bán hàng Facebook mới nhất 2021. Tài liệu ở dạng online,có thể truy cập mọi lúc mọi nơi

Bán hàng bằng Zalo

BÁN HÀNG BẰNG ZALO

Trọn bộ tài liệu hướng dẩn kỹ thuật bán hàng bằng Zalo mới nhất 2021. Tài liệu ở dạng online, có thể truy cập mọi lúc mọi nơi

Kỹ thuật bán hàng bằng Google ads

bán hàng bằng google ads

Trọn bộ tài liệu hướng dẩn Kỹ thuật bán hàng bằng Google Ads mới nhất 2021. Tài liệu ở dạng online,có thể truy cập mọi lúc mọi nơi

Bán hàng bằng Email

BÁN HÀNG BẰNG EMAIL

Trọn bộ tài liệu hướng dẩn Kỹ thuật bán hàng bằng Email mới nhất 2021. Tài liệu ở dạng online,có thể truy cập mọi lúc mọi nơi

Kỹ thuật bán hàng bằng Content

Bán hàng bằng content

Trọn bộ tài liệu hướng dẩn Kỹ thuật bán hàng bằng Content trong bán hàng mới nhất 2021. Tài liệu ở dạng online,có thể truy cập mọi lúc mọi nơi

Kỹ thuật bán hàng bằng Facebook Ads

Facebook ads

Trọn bộ tài liệu hướng dẩn kỹ thuật bán hàng bằng Facebook ads mới nhất 2021. Tài liệu ở dạng online,có thể truy cập mọi lúc mọi nơi

Kỹ thuật bán hàng bằng email

Kỹ thuật tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng email với tỉ lệ thành công cao từ chiến lược cho đến cách thực hiện. Hiệu quả đã được kiểm chứng thực tế ở nhiều team bán hàng.

Chiến lược Email tiếp thị 0 đồng

Kỹ thuật thực hiện chiến dịch email tiếp thị quy mô lớn và chuyên nghiệp, tạo ra 10.000 điểm chạm đến 2000 khách hàng mỗi tháng với chi phí 0 đồng.