Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là khả năng sử dụng phương tiện ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt suy nghĩ, ý kiến, cảm nhận một cách rõ ràng và thuyết phục; đồng thời thúc đẩy được giao tiếp hai chiều.

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp

Biểu hiện hành vi ở các mức độ kỹ năng giao tiếp:

Mức độ 5 – Mức độ xuất sắc trong kỹ năng giao tiếp

Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kĩ năng này trong cả những tình huống đặc biệt khó khăn. Cá nhân có thể tự tin truyền đạt kĩ năng này cho người khác.

 • Tự tin trình bày các vấn đề phức tạp, nhạy cảm tới mọi đối tượng. (Từ các đối tượng lãnh đạo cấp cao, người ngang hàng hoặc các đối tượng yếu thế hơn)
 • Luôn tạo được ấn tượng là một người biết lắng nghe và sẵn sàng chấp nhận phản hồi mà người khác dành cho mình
 • Ngôn ngữ và giọng điệu linh hoạt, có sức thuyết phục và gây được ảnh hưởng lên người khác
 • Có chiến lược rõ ràng trong giao tiếp

 Mức độ 4 – Mức độ tốt trong kỹ năng giao tiếp

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khá khó khăn, mà hầu như không cần hướng dẫn.

 • Có khả năng thuyết trình rành mạch các khái niệm phức tạp tới nhiều đối tượng khác nhau
 • Xử lí khéo léo được các tình huống phát sinh trong giao tiếp, linh hoạt trong cách sử dụng ngôn ngữ và giọng điệu
 • Nắm rõ những gì mình cần truyền đạt đến người nghe
 • Biết lắng nghe và thường chấp nhận những phản hồi mà người khác dành cho mình

 Mức độ 3 – Mức độ khá trong kỹ năng giao tiếp

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khó khăn, dù đôi khi vẫn cần được chỉ dẫn từ người khác.

 • Có khả năng diễn đạt rành mạch, rõ ràng các nội dung cơ bản tới nhiều đối tượng khác nhau
 • Thường vận dụng được đúng giọng điệu và ngôn ngữ trong các trường hợp giao tiếp
 • Thường xuyên lắng nghe, quan tâm tới đối phương. Và biết khơi gợi giao tiếp hai chiều một cách khéo léo

 Mức độ 2 – Mức độ cơ bản trong kỹ năng giao tiếp

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống với độ khó trung bình. Mà vẫn thường cần được hỗ trợ, hướng dẫn từ người khác.

 • Có khả năng diễn đạt, rành mạch tới nhiều đối tượng. Tuy nhiên ngôn ngữ và giọng điệu trong nhiều trường hợp không chính xác
 • Có ý thức khơi gợi giao tiếp hai chiều, dù đôi khi không thực sự khéo léo
 • Chủ động lắng nghe, thể hiện được thái độ quan tâm tới đối phương

 Mức độ 1 – Mức độ kém trong kỹ năng giao tiếp

Ở mức độ này, cá nhân chỉ vận dụng được năng lực trong những tình huống cơ bản nhất. Và sẽ cần rất nhiều chỉ dẫn từ người khác

 • Có khả năng, diễn đạt được ý kiến của mình. Dù không phải lúc nào cũng mạch lạc và chính xác.
 • Chủ động lắng nghe, nhưng không biết cách khơi gợi được phản hồi của đối phượng

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn trong việc phát triển và hiểu rõ hơn về Skill – Kỹ năng giao tiếp.  Ngoài ra, bạn có thể học hỏi nhiều kiến thức hơn tại Cổng thông tin kiến thức bán hàng hoặc tham khảo các khóa học chuyên sâu tại Tân Công Nghệ.

 

Bài viết liên quan