Bạn cần hỗ trợ bán hàng?

Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng nơi! Saleshelp.vn – nền tảng duy nhất tại Việt Nam hỗ trợ công việc bán hàng của mọi dân sales một cách toàn diện “miễn phí 100%”.

Hỗ trợ tài liệu, đào tạo kỹ năng bán hàng, công nghệ bán hàng và hỗ trợ đăng bán, truyền thông sản phẩm của bạn đến tệp khách hàng mới.

Tham gia Câu lạc bộ Dân sales 4.0, nơi giao lưu kết nối những người làm kinh doanh với tư duy bán hàng hiện đại và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Kho kiến thức, học liệu sales thực chiến, kinh nghiệm bán hàng thời 4.0 và giải pháp ứng dụng các loại công nghệ vào công việc thực tế.

Hoạt động hằng tuần