TÍNH NĂNG CƠ BẢN

Quản lý dữ liệu khách hàng

- Hỗ trợ lưu trữ và quản lý dữ liệu khách hàng...

Trao đổi data khách hàng

- Các người dùng có thể trao đổi data khách hàng với nhau...

Tư vấn giải pháp bán hàng

- Người dùng có thể nhận tư vấn từ chuyên gia bán hàng mọi lúc...

Hỗ trợ công nghệ bán hàng

- Hỗ trợ người dùng lựa chọn được các tool bán hàng phù hợp...

Chơi Video